Xuất bản thông tin

null TP.HCM kết nối phát triển du lịch nông nghiệp đồng bằng sông cửu long

Chi tiết bài viết Du lịch

TP.HCM kết nối phát triển du lịch nông nghiệp đồng bằng sông cửu long

Với chủ đề “Hợp tác và Hành động”, Diễn đàn kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ hai năm 2022 diễn ra tại Đồng Tháp vào sáng ngày 20/5.

Nguồn: dongthap.gov.vn