Xuất bản thông tin

null BẢNG XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN TẠM THỜI (đến 17g24, ngày 30/5/2022)

Chi tiết bài viết Đại hội TDTT

BẢNG XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN TẠM THỜI (đến 17g24, ngày 30/5/2022)

(Kết thúc 05 môn Việt dã, Cờ vua, Cờ tướng, Vovinam, Billiards và 23 nội dung môn Tae)