Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng: Các xã đồng loạt mở lờp dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước năm 2022

Chi tiết bài viết Thể dục thể thao

Huyện Tân Hồng: Các xã đồng loạt mở lờp dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Huyện Tân Hồng, về việc thực hiện chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em Huyện Tân Hồng năm 2022.

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022 các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện Tân Hồng đồng loạt mở lớp dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước năm 2022 cho trẻ em từ 7 tuổi đến 14 tuổi chưa biết bơi. Số lượng 07 – 08 lớp/đơn vị. Chỉ tiêu chung của Huyện năm 2022 là cử 10 hướng dẫn viên tham gia lớp hướng dẫn viên bơi an toàn cấp Tỉnh. Mở 01 lớp hướng dẫn viên bơi an toàn cấp Huyện.  Mở 65 lớp dạy bơi an toàn, dạy cho 1.625 trẻ em biết bơi tại xã, thị trấn.

Thông qua lớp dạy bơi, các em cơ bản biết bơi để phòng, chống đuối nước, đồng thời góp phần rèn luyện nâng cao sức khỏe và phát hiện những trẻ em có năng khiếu để cung cấp vận động viên cho Huyện.

Một số hình ảnh:

Tin, ảnh: Đỗ Thị Thơm