Xuất bản thông tin

null Tạm dừng tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng Bằng sông Cửu Long

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tạm dừng tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng Bằng sông Cửu Long

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 22/11/2021, UBND Tỉnh vừa ban hành văn bản thông báo tạm dừng tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Tạm dừng tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh ĐBSCL tại Khu di tích Xẻo Quít

Thực hiện Thoả thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long, trước đó, ngày 06/8/2021, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về việc tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 năm 2021 tại tỉnh Đồng Tháp. Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/11/2021 tại Khu di tích Xẻo Quít.

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, để đảm bảo an toàn cho đại biểu tham dự và tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định lùi thời gian tổ chức Diễn đàn theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, UBND Tỉnh sẽ phối hợp, trao đổi thống nhất với UBND các tỉnh về thời gian tổ chức lại Diễn đàn.

Phòng QLDL