Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Tỉnh

Trang chủ Tin hoạt động

Đồng Tháp ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ra Quyết định số 1755/QĐ-UBND-HC ngày 22/11/2021, ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Tỉnh.

Khu du lịch sinh thái Giáo Giồng (ảnh: Hồng Quân)

Theo đó, tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại các Cơ sở lưu trú du lịch; Khu di tích, Điểm du lịch; Doanh nghiệp Du lịch, Lữ hành, Vận chuyển khách du lịch và Cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ du lịch; Người đến liên hệ công tác, làm việc; Người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; Khách du lịch, khách lưu trú, khách sử dụng dịch vụ trong Cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Bộ tiêu chí nêu rõ, khách tham quan du lịch phải được tiêm 1 mũi vắc xin đã qua 14 ngày; người chưa được tiêm vắc xin phải có giấy xét nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm RT-PCR còn thời hạn theo quy định; người đã được tiêm 2 mũi vắc xin và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối; người từng bị nhiễm SARS-CoV-2 đã được điều trị hồi phục (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).

Đối với tất cả cấp độ dịch, chỉ yêu cầu khách phải có giấy xét nghiệm đối với các trường hợp sau: Xác định, nếu khách đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 3, nếu có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ; xác định, nếu khách đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (đến từ khu vực phong tỏa).

Cụ thể, đối với Cơ sở lưu trú du lịch; Khu di tích, Điểm du lịch, Cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ du lịch có có 4 nhóm tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19: Cơ sở được quản lý an toàn; Cơ sở phục vụ khách an toàn; Điều kiện làm việc của nhân viên an toàn; Tiếp đón khách an toàn. Mỗi nội dung tiêu chí thành phần là 1 điểm. Điểm tối đa là 20 điểm.

Đối với hoạt động của doanh nghiệp du lịch, lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có 03 nhóm tiêu chí đánh giá: Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 an toàn, đưa, đón khách an toàn;  Điều kiện làm việc an toàn; Điều kiện tổ chức chương trình du lịch an toàn. Mỗi nội dung nhóm tiêu chí thành phần là 1 điểm. Điểm tối đa là 15 điểm.

Cơ sở phải đảm bảo đạt tất cả các tiêu chí thành phần (100%) thì mới được đánh giá là cơ sở an toàn.

Bộ tiêu chí cũng quy định, đối với địa bàn có dịch cấp độ 1 và 2: Hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất. Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3: Hoạt động dưới 50% công suất. Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Ngừng hoạt động.

Nguồn: 1755/QĐ-UBND-HC

Phòng QLDL