Xuất bản thông tin

null QĐ 444/QĐ-SVHTTDL v/v giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 444/QĐ-SVHTTDL v/v giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày 30/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 444/QĐ-SVHTTDL v/v giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.