Xuất bản thông tin

null QĐ 442/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 442/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày 30/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 442/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.