Xuất bản thông tin

null Tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021 – 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021 – 2025

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về đầu tư Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã, Khu liên hợp thể dục thể thao huyện và Tổ hợp thể thao xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Thành phần dự tại điểm cầu chính, tòa nhà Khối đơn vị sự nghiệp gồm Lãnh đạo các sở, ngành liên quan; điểm cầu trực tuyến tại phòng họp của 12 huyện, thành phố gồm Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan và UBND xã, thị trấn có công trình đầu tư xây dựng.

Chủ trì ông Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2025 có 07 huyện với 23 xã đã được đầu tư, xây dựng Trung tâm Văn hóa – Học tập Cộng đồng (TTVH-HTCĐ). Cụ thể:

Năm 2021: Đầu tư 11 TTVH-HTCĐ tại các xã: Định An, Long Hưng A và Bình Thạnh Trung - huyện Lấp Vò; Long Hậu và Tân Hòa - huyện Lai Vung; Phú Ninh - huyện Tam Nông; An Phong và Tân Phú - huyện Thanh Bình; Tân Thành A và Tân Phước - huyện Tân Hồng; Phương Thịnh - huyện Cao Lãnh. Với 07 xã đã xây dựng xong TTVH-HTCĐ: xã An Phong - huyện Thanh Bình; xã Long Hưng A, Bình Thạnh Trung, Định An - huyện Lấp Vò; xã Long Hậu, Tân Hòa - huyện Lai Vung; xã Phương Thịnh - huyện Cao Lãnh. 04 xã còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2022: xã Phú Ninh - huyện Tam Nông; xã Tân Phú - huyện Thanh Bình; xã Tân Phước, Tân Thành A - huyện Tân Hồng.

Năm 2022: Đầu tư 10 TTVH-HTCĐ tại các xã: Phong Hòa - huyện Lai Vung; An Long, Phú Hiệp và Phú Thành B - huyện Tam Nông; Thường Thới Hậu A, Long Khánh A và Long Khánh B - huyện Hồng Ngự; Phú Lợi, Tân Mỹ và Tân Thạnh - huyện Thanh Bình. Có 05 xã dự kiến hoàn thành trong năm 2022: xã Thường Thới Hậu A, Long Khánh A và Long Khánh B - huyện Hồng Ngự; xã Phú Lợi, Tân Mỹ - huyện Thanh Bình. Có 04 xã dự kiến xây dựng năm 2022, hoàn thành trong năm 2023: xã An Long, Phú Hiệp, Phú Thành B - huyện Tam Nông; Phong Hòa, huyện Lai Vung. 01 xã Tân Thạnh - huyện Thanh Bình: đang thực hiện thủ tục đền bù.

Năm 2023: xã Phú Thành A - huyện Tam Nông (Năm 2023 triển khai thi công xây dựng công trình, hiện đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Năm 2024-2025: xã An Bình - huyện Cao Lãnh.

Đối với Khu liên hợp TDTT huyện và tổ hợp thể thao xã: Dự kiến trong năm 2022, đầu tư 03 khu liên hợp TDTT huyện gồm: Hồng Ngự, Lai Vung và Tháp Mười; đầu tư 13 tổ hợp thể thao xã: huyện Hồng Ngự (02 xã: Long Thuận, Long Khánh A); Thành phố Hồng Ngự (01Tân Hội); huyện Cao Lãnh (01 xã Bình Thạnh; thành phố Cao Lãnh (01 xã Tân Thuận Tây); thành phố Sa Đéc: (02 xã: Tân Quy Tây, Tân Khánh Đông); huyện Lai Vung (02 xã: Tân Thành, Phong Hòa); huyện Lấp Vò: (03 xã: Long Hưng B, Bình Thạnh Trung, Hội An Đông); huyện Châu Thành: (01 xã: An Phú Thuận). Năm 2023-2025 đầu tư cho 3 huyện và 14 xã còn lại.

Cuộc họp được nghe ý kiến của 12 huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan về việc đầu tư, chuẩn bị đầu tư, xây dựng TTVH-HTCĐ  xã, Khu liên hợp TDTT huyện và Tổ hợp thể thao xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Hình ảnh tại điểm cầu trực tuyến của các huyện, thành phố

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: các huyện, thành phố đã chủ động, tích cực chuẩn bị đầu tư công để thực hiện Kế hoạch 316/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành đúng tiến độ các công trình. Sau Hội nghị, Sở sẽ có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và ký kết biên bản ghi nhớ thống nhất tiến độ xây dựng; đối với các kiến nghị của huyện, thành phố Sở sẽ tổng hợp, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Tin, ảnh: Anh Châu