Xuất bản thông tin

null Kiễm tra, giám sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Lễ hội Đền thờ Trần Văn Năng, huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiễm tra, giám sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Lễ hội Đền thờ Trần Văn Năng, huyện Thanh Bình

Thực hiện Kế hoạch số 493/KH-SVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, tổ chức lễ hội và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ông Lê Thanh Trung – Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Lễ giỗ lần thứ 187 Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban tổ chức Lễ hội

Nội dung kiểm tra: công tác quản lý, tổ chức Lễ hội (đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay); trình tự thủ tục thông báo Lễ hội theo quy định; các hoạt động diễn ra trong suốt kỳ Lễ hội.

Thời gian kiểm tra, giám sát trong 03 ngày 16 – 18/3/2022.

Tin, ảnh: Nhứt Lil