Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa

Chi tiết bài viết Chuyên mục cải cách TTHC

Hướng dẫn thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa

Để hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gởi đến Hội quán và các khu, điểm du lịch có liên quan, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố để hướng dẫn thực hiện thủ tục này.

Theo đó, thành phần hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch theo Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch). Bảng kê thông tin về trang thiết bị của từng phương tiện, chất lượng dịch vụ, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch đáp ứng điều kiện theo quy định.  Bản sao giấy đăng ký phương tiện hoặc giấy hẹn nhận giấy đăng ký phương tiện của cơ quan có thẩm quyền, bản sao giấy chứng nhận kiêm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện vận tải hoặc bản sao hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch đường thủy nội địa, đường bộ chuyên phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch, tại khu du lịch, điểm du lịch, phải đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải; quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải; điều kiện của người điều khiển phương tiện vận tải, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên từng loại phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, quy định về trang thiết bị, chất lượng phục vụ trên phươngn tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 7, Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch được đảm bảo: vận tải khách du lịch theo hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, với khách du lịch theo hành trình, tuyến đường phù hợp. Mua bảo hiểm cho khách du lịch theo phương tiện vận tải. Bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định trong suốt quá trình khai thác, sử dụng phương tiện vận tải. Gắn biển hiệu vận tải khách du lịch ở nơi dễ nhận biết trên phương tiện vận tải.

Việc hướng dẫn thủ tục này nhằm giúp tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân hiểu, nắm được quy định, thành phần hồ sơ để thực hiện, đúng, đầy đủ, qua đó góp phần giúp phát triển du lịch đường thủy trong thời gian tới.

Nguồn: Công văn số 968/SVHTTDL-VP.

Tin: Anh Châu, Ảnh: Tuyên Ngô