Xuất bản thông tin

null Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch

Từ ngày 06 – 15/5/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, theo Kế hoạch số 1270/KH-SVHTTDL, ngày 04/5/2022.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch gồm các khu, điểm du lịch, dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch tại 5 huyện, thành phố địa bàn trọng điểm gồm: Thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười và huyện Hồng Ngự.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch đảm bảo duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất đã được công nhận; đảm bảo  các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch đúng theo quy định của Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2027 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch; Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, ngày ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành và Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN 4391:2015 về Khách sạn – Xếp hạng.

Tuy nhiên, một số điểm du lịch còn thiếu biển chỉ dẫn, thuyết minh điểm du lịch; Nhà vệ sinh công cộng, thùng chứa rác thải sinh hoạt bố trí chưa hợp lý, số lượng ít, chưa tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm. Một số cơ sở lưu trú, điểm du lịch chưa chú trọng trang bị trang phục (đồng phục), phù hiệu tên trên áo cho lễ tân và nhân viên phục vụ… đoàn đã nhắc nhỡ và yêu cầu yêu cầu chủ cơ sở khắc phục ngay để phục vụ khách du lịch ngày càng tốt hơn, nâng cao chất lượng phục vụ, tiếp đón du khách ân cần chu đáo, an toàn, gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương góp phần phát triển du lịch Đồng Tháp.

Đặc biệt tại các nơi đến kiểm tra, Đoàn đều phổ biến cho các đơn vị các quy định mới trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2026.

Ngoài ra, theo thông tin từ các đơn vị được kiểm tra, đa phần các đơn vị đã nhận hỗ trợ các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trong dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, đối với người lao động có hợp đồng lao động với các cơ sở kinh doanh du lịch du lịch được hưởng chính sách hỗ trợ tiền theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 với số tiền hỗ trợ từ 1 triệu đến 2,5 triệu đồng/người. Các hộ kinh doanh, công ty, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú được giảm thuế VAT theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

TH