Xuất bản thông tin

null Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9) năm 2022

Chi tiết bài viết Du lịch

Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9) năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 2724/SVHTTDL-QLDL về hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2022 với chủ đề "Tư duy lại về Du lịch".

Chủ đề của Ngày Du lịch Thế giới 2022: “Tư duy lại về du lịch-Rethinking Tourism”

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các khu di tích, điểm tham quan du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Tỉnh tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện này.

Cụ thể, các đơn vị chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và cộng đồng dân cư địa phương về ý nghĩa Ngày Du lịch Thế giới. Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch và cộng đồng địa phương về những cơ hội lớn được xúc tác từ đại dịch, vai trò của ngành du lịch góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc  và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Thực hiện treo băng rol, khẩu hiệu,…hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2022.

Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch hiện có; tăng cường dịch vụ, tiểu cảnh mới, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ và đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch tại từng đơn vị,cơ sở.

Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện của đơn vị, cơ sở, để phục vụ khách và nhân dân, nhằm hưởng ứng, chào mừng Ngày Du lịch Thế giới năm 2022.

Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, lữ hành; khu di tích, điểm du lịch, điểm tham quan cộng đồng; các cơ sở lưu trú du lịch, có chính sách khuyến mãi, ưu đãi đối với khách du lịch, người dân địa phương sử dụng các dịch vụ của đơn vị, cơ sở, nhân Ngày Du lịch Thế giới năm 2022.

Ngày Du lịch thế giới được tổ chức hằng năm vào ngày 27-9, là một hoạt động toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế của du lịch và những đóng góp mà ngành Du lịch có thể thực hiện để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Năm nay, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) quyết định lấy chủ đề "Tư duy lại về Du lịch" để kêu gọi sự hưởng ứng, chung tay và nỗ lực vượt khó của các quốc gia.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới Zurab Pololikashvili đã đưa ra thông điệp khẳng định: Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cùng với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững vẫn là mục đích cuối cùng của ngành du lịch toàn cầu. Do đó, mọi thành phần của ngành du lịch, bao gồm UNWTO, các chính quyền từ trung ương đến địa phương và cả những hộ kinh doanh cá thể đều phải tư duy lại nhằm đạt được mục tiêu này. "Cần cơ cấu lại mô hình kinh doanh và đặt con người lên trên hết... Chúng ta cần những tiếng nói mới và ý tưởng mới, nếu muốn chuyển đổi và xây dựng một ngành du lịch tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Chi tiết Thông điệp Ngày Du lịch Thế giới 2022 của Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) Zurab Pololikashvili).

Phòng QLDL