Xuất bản thông tin

null Những hình ảnh lớp tập huấn kiến thức về xây dựng và phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Những hình ảnh lớp tập huấn kiến thức về xây dựng và phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa phối hợp với nhóm chuyên gia tư vấn du lịch Viện Mêkong và Trường Đại học Văn Lang tổ chức lớp tập huấn kiến thức về xây dựng và phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trên 100 học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng chương trình tour, tuyến du lịch nông nghiệp; quy trình đón tiếp, phục vụ khách và chăm sóc khách hàng tại điểm du lịch nông nghiệp, cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp cho khách...

Sau đây một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

 

Sở VHTTDL Đồng Tháp