Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có thêm 70 địa điểm mới được đưa vào quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp có thêm 70 địa điểm mới được đưa vào quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng

Ngày 22/11/2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách các địa điểm phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh (Quyết định 1290/QĐ-UBND-HC).

Vườn nho Phước Điền (Số 30, tổ 11, ấp 1, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) 1 trong 70 địa điểm mới đưa vào quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng (ảnh internet)

Nhằm triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh về tăng cường công tác hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển du lịch tại địa phương được hưởng chính sách theo quy định của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát mạng lưới các địa điểm phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt 70 điểm có tiềm năng, có khả năng kết nối vào mạng lưới du lịch cũng như khả năng hình thành tuyến, điểm và tour liên kết liên huyện, liên tỉnh.

Hiện tại, Đồng Tháp có 83 điểm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng đang khai thác phục vụ khách du lịch. Việc phê duyệt danh sách 70 địa điểm mới đưa vào quy hoạch tạo điều kiện hỗ trợ cho các điểm này mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình kinh tế nông nghiệp thuần túy sang phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch của Đồng Tháp, thực hiện chủ trương của Tỉnh phát triển du lịch nông nghiệp là chiến lược, trụ cột, căn bản, toàn diện, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, chứ không phải là giải pháp tình thế. Du lịch nông nghiệp là bệ đỡ vững chắc trong kéo dài chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Khánh Vân