Xuất bản thông tin

null Tiếp tục duy trì mô hình cải cách hành chính gắn kết chuyển đổi số

Trang chủ Chuyên mục cải cách TTHC

Tiếp tục duy trì mô hình cải cách hành chính gắn kết chuyển đổi số

Năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh triển khai và duy trì thực hiện các mô hình cải cách hành chính, trong đó chú trọng các mô hình cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân và gắn kết chuyển đổi số vào cải cách hành chính.

Góc nhỏ “Không gian xanh” tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điểm nổi bật tiêu biểu trong các mô hình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai đó là mô hình góc “Cà phê buổi sáng” (nay đổi tên Không gian xanh) do Chi đoàn Khối Quản lý Nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

Những hình ảnh gặp gở, chia sẻ của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại “Không gian xanh”

Đây là mô hình được phát động và triển khai từ năm 2018. Hàng tuần hoặc đột xuất, Lãnh đạo Sở cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tham gia vào “Không gian xanh” để trao đổi, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ cho doanh nghiệp, người dân và công chức, viên chức, người lao động toàn ngành trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của ngành. 

Những hình ảnh gặp gở, chia sẻ của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại “Không gian xanh”

Điểm nổi bật tại mô hình này, năm 2023, Chi đoàn phát động và ứng dụng triển khai thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR Code được tương thích trên nhiều ứng dụng. Việc thanh toán trực tuyến được thực hiện khi khách thanh toán các dịch vụ nước uống tại quầy.

Ứng dụng mã QR Code trong thanh toán trực tuyến

Thông qua việc thực hiện mô hình này, nhằm tạo không gian mở thân thiện, là nơi đồng hành Chính quyền đồng hành cùng Nhân dân, chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân, góp phần đem lại hiệu quả, thuận lợi cho công chức, viên chức và người dân khi đến với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Anh Châu, Vẹn Lê