Xuất bản thông tin

null Năm 2023, Đồng Tháp phấn đấu thu hút 3,8 triệu lượt khách du lịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Năm 2023, Đồng Tháp phấn đấu thu hút 3,8 triệu lượt khách du lịch

Ngày 24/02, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Theo Kế hoạch, năm 2023, Đồng Tháp phấn đấu thu hút 3,8 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm (trong đó có 50.000 khách quốc tế). Tổng thu từ du lịch đạt 1.800 tỷ đồng.

Năm 2023, Đồng Tháp phấn đấu thu hút 3,8 triệu lượt khách du lịch

Năm 2023, Tỉnh sẽ tập trung phát triển loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch trang trại, thân thiện với môi trường, gia tăng trải nghiệm cho khách. Hình thành các tour, tuyến du lịch mới nội tỉnh, liên tỉnh; các mô hình kinh tế mới trong lĩnh vực du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Để thực hiện đạt được mục tiêu, Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026, tạo thêm động lực và sức hút mạnh mẽ trong kêu gọi các nhà đầu tư phát triển du lịch.

Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, xây dựng và kết nối tour tuyến du lịch; Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch, hình ảnh địa phương và mời gọi đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động du lịch; Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch, trong đó triển khai hiệu quả Chương trình phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới của Trung ương và Đề án phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030.

Nguồn: 70/KH-UBND

Võ Văn Đề