Xuất bản thông tin

null Lễ thỉnh và an vị Tam vị đại thần “Thống Linh, Thống Chiếu, Thống Bình”

Trang chủ Văn hóa - Gia đình

Lễ thỉnh và an vị Tam vị đại thần “Thống Linh, Thống Chiếu, Thống Bình”

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tân phối hợp Ban tế tự Đình Mỹ Ngãi và đại diện họ tộc cụ Thống Linh đã tiến hành làm Lễ thỉnh lư hương Tam vị Đại thần từ Đình thần Mỹ Ngãi trở về Đền thờ Tam vị Đại thần sau khi công trình trùng tu khu mộ và nhà mồ Đền thờ Tam vị Đại thần (Ấp 1, xã Mỹ Tân) đã hoàn thành.

Tại Lễ an vị, đại diện Hội khoa học Lịch sử Tỉnh, Đảng Ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã Mỹ Tân và bà con họ tộc đã thắp hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao của Tam vị Đại thần.

Theo Đồng Tháp Nhân vật chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp biên soạn: ông Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1815, quê ở thôn Mỹ Ngãi, huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường (nay thuộc xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), sinh ra trong một gia đình nông dân, lễ giáo. Ngay từ nhỏ, ông đã tỏ ra khí phách anh hùng, biểu hiện ở tính kiên cường, chánh trực, hay binh vực kẻ yếu, thế cô. Thống Bình và Thống Chiếu là hai nghĩa sĩ cùng chiến đấu chống Pháp và cùng hy sinh với cụ Thống Linh. Hiện nay, chưa có tài liệu về thân thế của hai vị.

Năm 1863, thực dân Pháp kéo quân đến chiếm đóng các vị trí then chốt trong vùng Cao Lãnh, xây dựng một khu hành chánh quân sự kiên cố với hệ thống hầm hào, đồn lũy... khống chế mọi hoạt động của nghĩa quân và tiến hành công việc bình định, thiết lập bộ máy cai trị tay sai ở địa phương để bắt đầu công cuộc vơ vét bóc lột, nô dịch dân ta. Ông Nguyễn Văn Linh, ông Bình, ông Chiếu đứng lên quy tụ thanh niên trai tráng trong vùng luyện tập võ nghệ, trang bị vũ khí tự tạo, theo dõi hành tung của giặc, hễ có cơ hội là diệt.

Ông Nguyễn Văn Linh cùng các đầu mục khác hưởng ứng lời kêu gọi của Thiên Hộ Dương, hiến nhiều kế sách cho việc xây dựng, phát triển lực lượng nghĩa quân. Ông Nguyễn Văn Linh, ông Bình và ông Chiếu được giao thống lãnh một đạo nghĩa quân phụ trách vùng Cao Lãnh, nên trong quân cũng như ngoài dân thường gọi các ông là Thống Linh, Thống Bình, Thống Chiếu.

Một hôm trên đường lo việc quân cơ, tiện đường ghé thăm gia đình, địch bắt 3 ông tại thôn Phong Mỹ, đem về chợ Ông Chánh (chợ Mỹ Ngãi ngày nay) giam giữ với thâm ý dùng tình cảm gia đình để lung lạc lòng yêu nước của các ông nhưng không thành. Cuối cùng, chúng ra tay hành quyết 3 ông tại chợ Mỹ Ngãi vào ngày 28/8/1865 (nhằm mùng 7 tháng 7 năm Ất Sửu).

Tưởng nhớ công lao đóng góp của các cụ đối với đất nước, người dân lập Đền thờ Tam vị Đại thần gồm: Thống Linh, Thống Bình, Thống Chiếu tại Ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh.

Tin: Lư Liễm - Ảnh: Thanh Nghị (Hội KHLS tỉnh)