Xuất bản thông tin

null Tam Nông kiểm tra phong trào xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Tam Nông kiểm tra phong trào xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình

Trong 3 ngày từ 03-05/06/2020, Phòng văn hóa thông tin huyện Tam Nông tổ chức đoàn kiểm tra công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2020 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ông Trần Văn Mẫn – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phát biểu đóng góp khi kiểm tra tại xã Phú Thành A.

Theo đó, đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu Văn hóa, văn nghệ – Thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình, hướng dẫn các hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, các CLB Đờn ca tài tử, Hát với nhau, CLB gia đình phát triển bền vững…

Ông Phạm Minh Phụng – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phát biểu đóng góp khi tham dự buổi sinh hoạt điểm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại ấp 3, xã Hòa Bình.

Kết quả kiểm tra, các xã, thị trấn thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến người dân trong đó tập trung tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các thiết chế văn hóa. Đồng thời tăng cường thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, duy trì và cũng cố hoạt động các CLB gia đình phát triển bền vững và CLB Đờn ca tài tữ...

                                                                             Thu Hồng