Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp

Trang chủ Thông tin tuyên truyền

Đồng Tháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2020 về việc tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã phát hành 03 mẫu panô tuyên truyền (4x6m), 12 bộ ảnh về cuộc đời Bác Hồ đến các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, đang tập dợt chương trình nghệ thuật ca múa nhạc chào mừng Đại hội và vở cải lương “Người đồng bằng” để chuẩn bị tổ chức biểu diễn kết hợp chiếu phim tuyên truyền phục vụ trước, trong Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thực hiện đĩa Karaoke ca khúc, ca cổ, thơ, hò Đồng Tháp và in ấn sổ tay nội dung phản ánh về lịch sử văn hóa, thiên nhiên, con người Đồng Tháp; tập văn nghệ cổ động; quyển dạy đàn tranh của nhạc sư Vĩnh Bảo phát hành rộng rãi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cơ sở.

Thư viện tỉnh đã tổ chức Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025, có 225 Đại biểu tham dự Đại hội. Nội dung hoạt động gồm: Trưng bày triển lãm sách hơn 1.000 bản sách với chủ đề về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trưng bày và phục vụ các văn kiện đại hội của Đảng các cấp; bộ sưu tập các bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan; tài liệu về Đất và Người Đồng Tháp; chiếu phim tư liệu về Đảng, Bác Hồ...; các hoạt động tương tác với sách.

Các đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Bảo tàng tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương trong tỉnh để tổ chức các giải thể thao; triển lãm hình ảnh, hiện vật phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố vào thời điểm địa phương tổ chức Đại hội. Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Gò Tháp, Xẻo Quýt: gắn các hoạt động tại đơn vị (lễ giỗ lần thứ 91 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ, kỷ niệm 154 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều) với chào mừng Đại hội Đảng.

Các Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh cấp huyện tổ chức tuyên truyền trực quan và các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và phục vụ nhân dân; Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, Trạm truyền thanh xã, phường thị trấn đã đăng, phát tin, bài tuyên truyền về Đại hội.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn ngành cùng cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang được được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công đại hội ngay từ cơ sở, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

                                                                              Kim Ngọc