Xuất bản thông tin

null Quyết định 231/QĐ-SVHTTDL giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Quyết định 231/QĐ-SVHTTDL giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 17/9/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 231/QĐ-SVHTTDL về việc giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Kinh phí tổ chức khai quật, lập hồ sơ di sản văn hoá thế giới đối với văn hoá Óc Eo tại KDT Gò Tháp) .

Mời xem chi tiết Quyết định Tại đây.