Xuất bản thông tin

null Năm 2020, Đồng Tháp mở 1.040 lớp phổ cập bơi

Chi tiết bài viết Thể dục thể thao

Năm 2020, Đồng Tháp mở 1.040 lớp phổ cập bơi

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh năm 2020.

Theo đó, chỉ tiêu trong năm sẽ mở 01 lớp hướng dẫn viên phổ cập bơi cấp tỉnh; 1.040 lớp phổ cập bơi, dạy cho 26.000 em trong độ tuổi từ 7 - 15 biết bơi; phấn đấu 100% các Trường đã có hồ bơi đưa môn bơi vào chương trình giảng dạy ngoại khóa và chính khóa cho học sinh…

 

Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức 01 hội thi bơi lặn, cứu đuối trong năm 2020.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ thực hiện như: Triển khai công tác thông tin tuyên truyền rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em đến các hộ gia đình, trường học và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức người dân; bồi dững phát triển nguồn nhân lực và cải tiến phương pháp giảng dạy, trong đó ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai đưa bơi lội vào giảng dạy ngoại khoá và chính khóa trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở nơi có điều kiện, huy động các em chưa biết bơi tham gia tập bơi tại các điểm dạy bơi ở cơ sở; tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, kết hợp kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng hồ bơi vừa làm dịch vụ và hỗ trợ mở lớp bơi tại địa phương. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ nhằm phục vụ công tác phổ cập bơi trên cơ sở nhà nước và nhân dân cùng làm; huy động thêm nguồn lực từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để thực hiện công tác mở lớp đạt hiệu quả. Khuyến khích tư nhân đầu tư xây dựng hồ bơi ở địa phương…

Mục đích triển khai thực hiện mở lớp phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về lợi ích của việc học bơi đối với trẻ em; hướng dẫn các em những kỹ năng an toàn trong môi trường nước và xử lý tình huống khi có tai nạn sông nước xảy ra; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác mở lớp phổ cập bơi… góp phần hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ em.

Ban Biên tập