Xuất bản thông tin

null Tạm dừng tổ chức các hoạt động tại 45 lễ hội đến hết tháng 3 âm lịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Tạm dừng tổ chức các hoạt động tại 45 lễ hội đến hết tháng 3 âm lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tại Lễ hội trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 3 âm lịch năm Canh Tý.

Văn bản nêu rõ, trong những năm qua, các hoạt động Lễ hội được tổ chức thành công, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ra đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp và yêu cầu của công tác phòng chống dịch cần hạn chế các hoạt động thu hút đông người.

Tạm dừng tổ chức các hoạt động tại 45 lễ hội.

 Trong bối cảnh đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo: Tạm thời dừng tổ chức các hoạt động lễ hội tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cơ sở tín ngưỡng đến hết tháng 3 âm lịch năm Canh Tý để tránh tập trung đông người. Trường hợp cần thiết tổ chức các hoạt động, đề nghị UBND cấp huyện có văn bản trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất xin ý kiến của Ban chỉ đạo Tỉnh.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh COVID -19.

Danh sách các lễ hội tạm dừng tổ chức các hoạt động xem tại đây./.

Ban Biên tập