Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp mở 4000 lớp bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em

Chi tiết bài viết Thể dục thể thao

Đồng Tháp mở 4000 lớp bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 08/02/2021 về Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở đầu nguồn sông Tiền, có hệ thống sông ngòi khá chằng chịt, cùng với sông Tiền và sông Hậu, hằng năm Đồng Tháp và các tỉnh trong khu vực thường chịu ảnh hưởng của nước lũ dâng lên, trong khi đó người dân phần đông ở khu vực nông thôn sinh sống ven kênh rạch, sông nước là chủ yếu. Ngoài ra, một bộ phận người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên sông nước nên đã tác động không nhỏ đến công tác phòng, chống đuối nước ở địa phương. 

Chương trình phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em đã được triển khai thực hiện từ nhiều năm qua, các ngành, các cấp chung tay thực hiện và đã đạt được một số kết quả khả quan: Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh mở được 4.936 lớp, dạy cho 124.863 em trong độ tuổi từ 7 – 15 biết bơi; tỷ lệ trẻ em chưa biết bơi được phổ cập bơi đạt trên 70%; tổ chức 05 hội thi bơi lặn, cứu đuối cấp tỉnh và 45 hội thi bơi cấp huyện; tình trạng trẻ em bị đuối nước giảm đáng kể, giai đoạn 2011 – 2015, toàn tỉnh có 234 em bị đuối nước, trung bình mỗi năm có 46,8 em thì giai đoạn 2016 – 2020 giảm xuống còn 147 em bị đuối nước, trung bình mỗi năm có 29,4 em. So với giai đoạn trước trung bình mỗi năm giảm 17,4 em bị đuối nước (số trẻ em tử vong do đuối nước năm 2020 là 22 em, trong đó trẻ từ 6 tuổi trở xuống là 14 em).

Với những kết quả như trên, Đồng Tháp được đánh giá là một trong những tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện tốt Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em. Chương trình ngày càng đem lại hiệu quả xã hội tích cực, được đông đảo người dân đồng tình.

Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025: Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em từ 07 đến 15 tuổi (học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước, phấn đấu giảm tối đa tình trạng trẻ em bị đuối nước hàng năm. Đến năm 2025 tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi chưa biết bơi được dạy bơi an toàn đạt 80%; mở 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn viên dạy bơi an toàn; tỷ lệ trẻ em bị đuối nước giảm từ 5% - 10% so với giai đoạn trước. Mở ít nhất 4.000 lớp, dạy cho ít nhất 100.000 trẻ em biết bơi, biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước (800 lớp mỗi năm).

Mỗi huyện, thành phố hàng năm tổ chức ít nhất 01 hội thi bơi lặn, cứu đuối; phấn đấu 100% các huyện, thành phố có hồ bơi 50 mét (hoặc 25 mét); 100% trường Tiểu học và Trung học cơ sở có hồ bơi và đưa môn bơi vào chương trình giảng dạy ngoại khóa, tự chọn cho học sinh; tỷ lệ học sinh biết bơi của học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở đạt 80%.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

                                                                        Tin, ảnh: Hoàng Thúc