Xuất bản thông tin

null Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã

Chi tiết bài viết Thể dục thể thao

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 402 /SVHTTDL-QLTDTT ngày 24/02/2021 đề nghị các Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT của địa phương, xây dựng lịch tổ chức Đại hội TDTT cấp xã.

Theo đó, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Thường trực Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh đề nghị các địa phương điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã từ tháng 03/2021 đến 31/10/2021; tổ chức Đại hội TDTT cấp xã trong tháng 03/2021 được kết hợp với Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Tất cả các hoạt động TDTT trong tình hình hiện nay phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế tại thời điểm tổ chức.

                                                                      Tin, ảnh: Hoàng Thúc