Xuất bản thông tin

null Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021, nhằm tuyên truyền, phổ biến về lịch sử, ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc; vai trò, giá trị của gia đình; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay, với chủ đề là “Yêu thương và chia sẻ”. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày tập trung cao điểm từ ngày 15- 20/3.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của tỉnh và quy định của các ngành chức năng.

Tùy vào điều kiện thực tế, các đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền phù hợp như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: thông qua Cổng thông tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo, Đài - Trạm Truyền thanh…; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, viết tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt, các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ, những gia đình văn hóa tiêu biểu; phê phán hành vi bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới…Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, bảng tin cộng đồng... về chủ đề, thông điệp ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) tại trụ sở cơ quan, trường học, trên các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư.

Lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương; hoạt động tại các thiết chế văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; sinh hoạt CLB “Gia đình phát triển bền vững”, CLB Đờn ca tài tử...;gắn với các sự kiện của ngành, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 3 như ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3)…     

Ban Biên tập