Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Chi tiết bài viết Thể dục thể thao

Hồng Ngự tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Ngày 27/03/2021, UBND huyện Hồng Ngự tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Hơn 300 vận động viên tham gia Lễ phát động.

Sau Lễ phát động, hơn 300 vận động viên là cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, giáo viên và các em học sinh tham gia chạy đồng hành hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, với lộ trình khoảng 1km trong khu vực  trung tâm hành chính huyện.

Đây là sự kiện thể thao quần chúng được UBND huyện Hồng Ngự tổ chức chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 với quy mô toàn huyện nhằm động viên, khích lệ nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hòa Long - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hồng Ngự