Xuất bản thông tin

null Mở 35 lớp bóng đá năng khiếu trọng điểm trong trường học năm 2021

Chi tiết bài viết Thể dục thể thao

Mở 35 lớp bóng đá năng khiếu trọng điểm trong trường học năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch mở các lớp bóng đá năng khiếu trọng điểm trong các trường học tiểu học năm 2021.

Theo Kế hoạch, trong năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo mở 35 lớp (25 em/lớp) bóng đá năng khiếu trọng điểm trong các trường tiểu học tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đối tượng được tuyển chọn là các em học sinh đang học tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, có nguyện vọng, có năng khiếu sẽ được tuyển chọn vào học các lớp. Huấn luyện viên, giáo viên giảng dạy các lớp là những người có trình độ, được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn về bóng đá, có tâm huyết và nhiệt tình trong giảng dạy và được hỗ trợ chuyên môn từ các huấn luyện viên bóng đá của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.

Thông qua việc mở lớp nhằm nhằm phát triển phong trào tập luyện bóng đá trong nhà trường, phát hiện, bồi dưỡng các em có năng khiếu tốt bổ sung vào tuyến bóng đá năng khiếu, phục vụ công tác đào tạo lực lượng kế thừa cho bóng đá tỉnh nhà.

                                                                        Hoàng Thúc