Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Nhiều chương trình kích cầu nhằm khôi phục hoạt động du lịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Nhiều chương trình kích cầu nhằm khôi phục hoạt động du lịch

Tiếp nối Chương trình kích cầu du lịch năm 2020, nhằm từng bước khôi phục hoạt động du lịch sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, các khu, điểm trên địa bàn tỉnh; các cơ sở lưu trú du lich; Công ty CP Du lịch Đồng Tháp đăng ký các chương trình kích cầu du lịch với các gói dịch vụ khuyến mãi nhằm thu hút khách du lịch đến Đồng Tháp.

Trang tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến quý bạn đọc, du khách gần xa một số Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Đồng Tháp từ nay đến 31 tháng 12 năm 2021.

Xem chi tiết tại đây./.

Ban Biên tập