Xuất bản thông tin

null Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.  

Đề án sẽ được thực hiện trong 05 năm với 02 giai đoạn gồm: 2021-2023 chọn đình làm mẫu và thí điểm, 2024-2025 tiến hành nhân rộng đối với các đình còn lại. Toàn tỉnh hiện có 96 ngôi đình được xếp hạng Di tích Quốc gia, cấp tỉnh và chưa được xếp hạng.

Nội dung chính của Đề án gồm các giải pháp nhằm phát huy tốt 03 chức năng của đình làng: tín ngưỡng dân gian, hành chính, sinh hoạt văn hóa; hỗ trợ viết hoàn chỉnh lược sử các đình, tăng cường công tác kiểm kê, thẩm định đề nghị công nhận xếp hạng Di tích; kết nối các đình làng có giá trị tiêu biểu với các tour, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham quan du lịch của người dân và du khách…

Di tích Quốc gia: Đình thần Định Yên tại Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Qua đó, Đề án sẽ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị thiết chế văn hóa dân gian đặc sắc của dân tộc; phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân và du khách thập phương; là một điểm nhấn để quảng bá hình ảnh địa phương; bản đồ du lịch Đồng Tháp. Đồng thời, sẽ tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa ấp trong xây dựng nông thôn mới.

Xem chi tiết Đề án tại đây./.

Tài Linh