Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có 698 Quy ước khóm, ấp

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Đồng Tháp có 698 Quy ước khóm, ấp

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến tháng 4/2021, toàn tỉnh có 698/698 khóm, ấp có Quy ước được công nhận, (tỷ lệ 100%).

Qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021, công tác xây dựng, thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả nổi bật.  Các địa phương tích cực kiểm tra, rà soát, kịp thời đề xuất xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy ước thuộc địa bàn quản lý đảm bảo công tác thực thi pháp luật về Quy ước khóm, ấp.      

Để hỗ trợ cho công tác rà soát Quy ước được thuận lợi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã in ấn 2.000 quyển tài liệu hướng dẫn xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh (năm 2018) phân phối đến các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào Tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Công tác cấp xã, Ban Vận động khóm, ấp và các Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn Tỉnh.

Nhiều nội dung như: “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư như sử dụng âm thanh công suất lớn vi phạm về độ ồn… được đưa vào Quy ước khóm, ấp để tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, Quy ước ấp cũng là một trong những tiêu chuẩn xét các danh hiệu văn hóa, là chỉ tiêu xét và công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Quy ước ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc.

Qua đó, việc thực hiện Quy ước khóm, ấp đã tạo nên quy tắc xử sự chung do Nhân dân khóm, ấp tự nguyện thỏa thuận, thống nhất và thiết lập, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, tiến bộ trong cộng đồng dân cư./.

Tài Linh