Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền trên sóng phát thanh và xe cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội - HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Trang chủ Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền trên sóng phát thanh và xe cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội - HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng dân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trong những ngày qua, Phòng Văn hoa - Thông tin huyện Tân Hồng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; tài liệu hỏi - đáp về bầu cử...Bên cạnh, còn tổ chức treo 10 băng rol, khẩu hiệu, lắp dựng 5 panô  ở những cửa ngõ vào địa bàn huyện và tổ chức xe cổ động tuyên truyền trên khắp địa bàn huyện. Riêng các cơ quan, đơn vị  và địa phương còn  treo băng rol trước cửa trụ sở.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, cổ động, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng dân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã góp phần không nhỏ giúp cử tri trên địa bàn huyện Tân Hồng hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình, để từ đó sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tin: Kim Lệ, ảnh Phi Long