Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp vừa đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Văn bản nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong nhân dân, cộng đồng và xã hội, do đó để phòng ngừa dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất việc tập trung đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tập trung tăng cường công tác quản lý tổ chức các hoạt động cưới, tang, giỗ chạp (các loại hình đám tiệc khác), lễ hội và các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn phụ trách.

Cụ thể, các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương hướng dẫn xã, phường, thị trấn tuyên truyền, khuyến khích, vận động người dân khi tổ chức các đám tiệc (cưới, tang, giỗ chạp và các loại hình đám tiệc khác)  nên tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, hạn chế mời đông khách đến tham dự.

Khuyến khích, vận động hộ gia đình (nếu được) nên hoãn các đám cưới trong thời gian này nhằm tránh tập trung đông người để hạn chế tối đa nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Có thể tổ chức sau khi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thông báo hoạt động sinh hoạt cộng đồng diễn ra bình thường trở lại.

Đối với các đám tiệc như giỗ chạp, tang… bắt buộc phải tổ chức thì nên tiến hành đơn giản, hạn chế mời khách dự, khi tổ chức phải thông báo cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm Covid - 19.       

Việc tổ chức các hoạt động cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  Giảm quy mô (hoặc tạm dừng) tổ chức các hoạt động lễ hội, giải thi đấu thể thao để hạn chế tập trung đông người; đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 135/SVHTTDL-QLVH ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ban Biên tập