Xuất bản thông tin

null Sở VHTTDL chú trọng nâng cao chỉ số Cải cách hành chính phục vụ tổ chức cá nhân

Trang chủ Tin tức

Sở VHTTDL chú trọng nâng cao chỉ số Cải cách hành chính phục vụ tổ chức cá nhân

Ngày 24/5/2021, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Giám đốc Sở Ngô Quang Tuyên đã chủ trì, làm việc với Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (KSTTHC và PVHCC), bộ phận một cửa (nhân viên Bưu điện) về trao đổi công tác phối hợp chuyên môn trong xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, công tác nhân sự dự phòng tại Trung tâm nhằm nâng cao chỉ số hài lòng tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm KSTTHC và PVHCC dự, cùng đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính, đã tiếp nhận: 580 hồ sơ (tất cả các lĩnh vực), trong đó: Hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận 308 hồ sơ (53%); Hồ sơ trực tuyến mức độ 4 tiếp nhận 23 hồ sơ (3,9%); hồ sơ bưu chính công ích: tiếp nhận qua EMS và bưu điện: 160 (30,26%); Trả kết quả: 179 (30,86%) và 03 hồ sơ (0,51%) tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích. Có được thành tích phấn khởi trên, một phần là nhờ phối hợp, hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa (Bưu điện) trong công tác hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích, mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, công chức phụ trách cải cách hành chính nêu khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên thông ngang chưa được cấu hình trên phần mềm Một cửa điện tử của Tỉnh, điều này gây khó khăn cho tổ chức cá nhân khi nộp hồ sơ liên thông; đồng thời các bộ phận cũng phân tích những nguyên nhân đối với những hồ sơ tiếp nhận lĩnh vực quảng cáo phải bổ sung nhiều lần; trao đổi công tác phối hợp giữa các bộ phận để hướng đến việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 (đối với những thành phần hồ sơ đơn giản, không thu phí, lệ phí) sẽ thực hiện trả kết quả qua hồ sơ điện tử (không cần lưu trữ hồ sơ giấy).

Ông Trần Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (từ trái sang phải) tại cuộc họp.

Ông Trần Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính nhấn mạnh việc thực hiện, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phải linh hoạt, không hành chính, phải hướng đến sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 4. Qua buổi làm việc, các bộ phận chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa để cùng trao đổi, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ các tổ chức, cá nhân được tốt hơn.

Kết luận tại cuộc họp, ông Ngô Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị từng bộ phận công chức chuyên môn cần ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý nhanh, hiệu quả công tác thẩm định hồ sơ, trả kết quả cho người dân một cách nhanh nhất; phải linh hoạt trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời ông Ngô Quang Tuyên cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Trung tâm KSTTHC và PVHCC và gửi gắm hình ảnh đại diện của Sở thông qua hình ảnh công chức phụ trách tại bộ phận một cửa (bưu điện).

Ban Biên tập