Xuất bản thông tin

null Từ ngày 01/7/2021, Sở VHTTDL thực hiện khảo sát trực tuyến sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực ngành

Trang chủ Tin tức

Từ ngày 01/7/2021, Sở VHTTDL thực hiện khảo sát trực tuyến sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực ngành

Để nâng cao Chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021; đồng thời đánh giá nhìn nhận một cách tổng thể về sự phục vụ và chất lượng cung ứng những hoạt động dịch vụ hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đối với tổ chức, công dân.

Kể từ ngày 01/7 đến ngày 30/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện khảo sát theo 02 hình thức:

Một, trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (sau khi trả kết quả);

Hai, trực tuyến trên Trang tin điện tử Sở, chuyên mục “Khảo sát sự hài lòng người dân” (địa chỉ: https://forms.gle/CW1q2381FvcVgPC78)

Ba, khảo sát trực tuyến thông qua mã QR CODE:

 

Thông qua việc khảo sát, nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho ý kiến đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính và tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và thái độ ứng xử trong giao tiếp của công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị người dân, Quý công ty, doanh nghiệp tham gia đánh giá sự hài lòng theo nội dung phiếu khảo sát nhằm xác định chỉ số và mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở năm 2021.

Anh Châu