Xuất bản thông tin

null Phê duyệt Đề cương Đề án Làng văn hoá du lịch Sa Đéc

Chi tiết bài viết Tin tức

Phê duyệt Đề cương Đề án Làng văn hoá du lịch Sa Đéc

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương dự toán chi tiết thực hiện nhiệm vụ “Đề án Làng văn hoá du lịch Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp” giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, UBND thành phố Sa Đéc là đơn vị chủ đầu tư thực hiện Đề án Làng văn hoá du lịch Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp” giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030, với 04 nhiệm vụ trọng tâm là: xây dựng Làng văn hóa du lịch trở thành sản phẩm OCOP đạt 4 - 5 sao; thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản xuất ngành hoa kiểng; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; đẩy mạnh hoạt động du lịch tại làng hoa. Tổng kinh phí thực hiện Đề án là: 496.030.000 đồng từ nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 do Trung ương hỗ trợ.

Đề án được triển khai tại Làng hoa Sa Đéc, vùng lõi để đầu tư cho phát triển cảnh quan của làng là 210 hecta trong tổng số 589 hecta của khu vực Làng hoa Sa Đéc hiện hữu. Chọn vùng lõi để đầu tư và xây dựng cảnh quan, tạo điểm nhấn để phát triển cho làng văn hóa du lịch Sa Đéc, từ đó sẽ nhân rộng ra toàn khu vực Làng hoa Sa Đéc. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2019 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc được xây dựng dựa trên quan điểm thúc đẩy phát triển chương trình nông thôn mới và sản phẩm OCOP của địa phương; xây dựng và phát triển theo hướng bền vững hướng đến các giá trị xanh: tăng trưởng xanh, môi trường xanh và văn hoá xanh (phát triển du lịch không làm tổn hại đến môi trường, tạo “lá phổi” xanh cho địa phương); bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa làng hoa Sa Đéc và nghề trồng hoa kiểng thông qua phát triển du lịch.

 Làng văn hóa du lịch được xây dựng theo hình thức hài hòa giữa cảnh quan làng hoa Sa Đéc với bố trí chỗ ở các điểm homestay, điểm tham quan, dịch vụ du lịch, hướng tới mục tiêu tạo các trải nghiệm ấn tượng cho du khách, hài hòa với thiên nhiên, mà không làm xáo trộn đời sống của người dân địa phương; bảo tồn giá trị văn hóa của làng nghề trồng hoa kiểng và những làng nghề truyền thống ở TP. Sa Đéc.

Lâm Tân Thường