Xuất bản thông tin

null Tạm dừng khai thác du lịch tại Vườn quốc gia Tràm Chim và Khu di tích Xẻo Quít

Chi tiết bài viết Tin tức

Tạm dừng khai thác du lịch tại Vườn quốc gia Tràm Chim và Khu di tích Xẻo Quít

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 152/UBND-THVX về thống nhất tạm dừng hoạt động khai thác du lịch tại Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông) và Khu di tích Xẻo Quít (huyện Cao Lãnh).

Du khách cùng hoa Hoàng đầu ấn tại Vườn quốc gia Tràm Chim

Công văn nêu rõ, thời gian dừng hoạt động từ ngày 30/3/2020 cho đến khi Uỷ ban nhân dân tỉnh có thông báo mới.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh thông tin đến các đơn vị có liên quan biết; đồng thời, trong thời gian dừng hoạt động khai thác, đơn vị có kế hoạch trùng tu, nâng cấp các hạng mục, dịch vụ cũ, xuống cấp, kém hấp dẫn; xây dựng sản phẩm dịch vụ, du lịch mới, hấp dẫn đảm bảo thu hút khách du lịch sau khi đi vào hoạt động trở lại.

Nguồn: 152/UBND-THVX

Ban Biên tập