Xuất bản thông tin

null QĐ 422/QĐ-SVHTTDL về việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 422/QĐ-SVHTTDL về việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 30/12/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 422/QĐ-SVHTTDL về việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước 2020.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.