Xuất bản thông tin

null Công văn 70/SVHTTDL-KHTC đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2020

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

Công văn 70/SVHTTDL-KHTC đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2020

Ngày 14/01/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 70/SVHTTDL-KHTC về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2020.

Mời xem chi tiết Công văn tại đây.