Xuất bản thông tin

null Hiệu quả Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch lan toả, đi vào cuộc sống

Chi tiết bài viết Tin tức

Hiệu quả Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch lan toả, đi vào cuộc sống

Để triển khai Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, UBND Tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện; Sở đã phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, quy hoạch, phát triển các điểm du lịch nông nghiệp và cộng đồng; hỗ trợ chính sách cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định. Qua đó giúp tổ chức, cá nhân mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình kinh tế nông nghiệp thuần tuý sang phát triển du lịch nông nghiệp và cộng đồng; phong trào khởi nghiệp du lịch lan rộng, phát triển mạnh mẽ; thay đổi diện mạo bộ mặt kinh tế vùng nông thôn; nâng cao hình ảnh địa phương; sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, chất lượng; giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống hộ dân sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch; từ đó góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, lan toả được giá trị cốt lõi.

Điểm du lịch cộng đồng Đất Sen Hồng - Tháp Mười

Qua thời gian thực hiện Nghị quyết, các sản phẩm, mô hình du lịch cộng đồng và nông nghiệp phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, một số điểm kinh doanh du lịch hoạt động có hiệu quả như: tại huyện Tháp Mười phát triển 10 hộ dân khai thác loại hình du lịch nông nghiệp nông thôn, trải nghiệm tại Khu Đồng Sen, kết hợp với quần thể di tích lịch sử văn hoá quốc gia đặc biệt Gò Tháp...; tại huyện Lai Vung phát triển 9 điểm mô hình du lịch nông nghiệp tham quan trải nghiệm vườn cây ăn trái...; tại TP.Sa Đéc phát triển 12 điểm tham quan trải nghiệm du lịch nông nghiệp (6 điểm đủ điều kiện công nhận theo Luật Du lịch 2017, 3 điểm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao)...; tại TP.Cao Lãnh phát triển 5 điểm du lịch nông nghiệp nông thôn, với định hướng phát triển du lịch xanh và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ gắn với cộng đồng và gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản OCOP...; tại huyện Tam Nông phát triển 01 Homestay, 01 Farmstay trên cánh đồng lúa, các hoạt động tham quan trải nghiệm văn hoá bản địa, 01 cơ sở nuôi ong lấy mật phục vụ khách...; tại huyện Hồng Ngự phát triển 2 điểm du lịch nông nghiệp nông thôn kết hợp trải nghiệm Làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh và hợp tác xã rau an toàn...; tại huyện Thanh Bình phát triển mô hình du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại trang trại nhà màng trồng dưa lê, dưa lưới của Công ty ECOFAM, mô hình Homestay sinh thái vườn rau màu trồng hữu cơ, Làng rau nhút thủy sinh Cồn Phú Mỹ...; tại huyện Lấp Vò phát triển mô hình du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến của Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp AQUA, kết hợp nuôi cá đặc sản nước ngọt và các loại rau ăn lá, quả... kết hợp trải nghiệm Làng nghề dệt chiếu Định Yên, Homestay Huỳnh Gia...; tại huyện Cao Lãnh phát triển 6 điểm du lịch nông nghiệp tham quan vườn trái cây, trải nghiệm hoạt động nông nghiệp kết hợp dịch vụ ăn uống đồng quê...; tại huyện Châu Thành phát triển 3 điểm du lịch nông nghiệp tham quan vườn trái cây kết hợp trải nghiệm...; tại huyện Tân Hồng, phát triển mô hình Farmstay kết hợp nuôi cá tra đặc sản, các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm. Đặc biệt, Khu di tích Giồng Thị Đam-Gò Quảng Cung là địa chỉ đỏ giới thiệu lịch sử truyền thống cách mạng; Vườn cò Chín Nghĩa sưu tập nhiều loại tre thu hút chim cò trú ngụ, kết hợp tuyến Liên vận xe khách đi Campuchia sẽ mở ra hướng phát triển du lịch biên giới...

Với chính sách từ Nghị quyết, Tỉnh đã chi cho 44 cơ sở du lịch cộng đồng, 01 khách sạn 3 sao, với số tiền trên 17,943 triệu đồng để hỗ trợ chi phí đầu tư cơ sở ăn uống, kết hợp bán hàng đặc sản tại các địa phương như: huyện Tháp Mười 13 cơ sở, số tiền trên 4,030 triệu đồng; TP.Sa Đéc 11 cơ sở, số tiền trên 5,154 triệu đồng; TP.Cao Lãnh 5 cơ sở, số tiền trên 1,859 triệu đồng; huyện Lai Vung 5 cơ sở, số tiền trên 1,087 triệu đồng; huyện Cao Lãnh 4 cơ sở, số tiền trên 1,578 triệu đồng; huyện Tam Nông 04 cơ sở, số tiền trên 603 triệu đồng; huyện Châu Thành 01 cơ sở, số tiền 265 triệu đồng; TP.Hồng Ngự 01 khách sạn 3 sao, số tiền 2,8 triệu đồng; huyện Hồng Ngự 01 cơ sở, số tiền trên 563 triệu đồng.

Nhằm phát huy hiệu quả Nghị quyết, trong thời gian tới Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong khu vực dịch vụ, đảm bảo đóng góp từ 5-6% GRDP của Tỉnh; góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương; tập trung ưu đãi hơn những lĩnh vực còn yếu; có chính sách thoả đáng để nâng cao chất lượng dịch vụ; phát triển du lịch nông nghiệp; thu hút nhà đầu tư chiến lược... Để thực hiện chính sách liên tục, trong khi chờ ban hành Nghị quyết mới cho giai đoạn tiếp theo dự kiến thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021, HĐND Tỉnh đã ban hành Nghị quyết 393/2020/NQ-HĐND kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND.

Võ Văn Đề - Nguồn: 2165/BC-SVHTTDL