Xuất bản thông tin

null Sở VHTTDL điều chỉnh lịch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở VHTTDL điều chỉnh lịch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao năm 2021

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tái khởi động tổ chức các hoạt động thể dục thể thao khi dịch được kiểm soát, trở lại trạng thái bình thường mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành thông báo điều chỉnh lịch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và dừng, không mở lớp dạy bơi an toàn năm 2021.

Giải Bóng chuyền trẻ tỉnh Đồng Tháp dự kiến tổ chức trong tháng 11.

Theo đó, sẽ hủy 14 giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; 02 hoạt động phong trào TDTT cấp Tỉnh; 02 giải phối hợp các ngành, đoàn thể; 10 giải ủy thác cho Liên đoàn; 02 giải cấp khu vực, quốc gia; 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thể dục thể thao; dừng, không mở các lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em năm 2021 tại các huyện, thành phố.

Dự kiến trong tháng 11 – 12 tổ chức: 02 giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; 02 hoạt động phong trào TDTT cấp Tỉnh; 03 giải ủy thác cho Liên đoàn; đăng cai tổ chức 01 giải cấp quốc gia. Tùy vào tình hình diễn biến của dịch Covid – 19, trước khi tổ chức 02 tuần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo xin chủ trương UBND Tỉnh xem xét.

Xem chi tiết tại đây./.

Nguyễn Toàn