Xuất bản thông tin

null Tân Hồng kiểm tra việc Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tập luyện thể dục thể thao

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng kiểm tra việc Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tập luyện thể dục thể thao

Từ ngày 06-07/12/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với việc tổ chức tập luyện thể dục thể thao (cơ sở dịch vụ thể dục thể thao, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, phòng tập, điểm tập) trên địa bàn huyện Tân Hồng.

Theo đó, căn cứ Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với việc tổ chức tập luyện thể dục thể thao (cơ sở dịch vụ thể dục thể thao, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, phòng tập, điểm tập) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng đã thành lập Đoàn kiểm tra đến các cơ sở dịch vụ thể dục thể thao, các câu lạc bộ thể dục thể thao, phòng tập, điểm tập trên địa bàn Huyện trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí của Hướng dẫn tạm thời và các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với từng cơ sở.

Đoàn kiểm tra đã trực tiếp đến kiểm tra tại 08 cơ sở (05 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 01 câu lạc bộ cầu lông, 02 câu lạc bộ bi-da), qua kiểm tra thực tế hầu hết các cơ sở đều đảm bảo đầy đủ các tiêu chí Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với việc tổ chức tập luyện thể dục thể thao.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Câu lạc bộ Bi-a trên địa bàn thị trấn Sa Rài

Tại mỗi nơi đến, Đoàn kiểm tra còn tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao tiếp tục chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì thực hiện tốt tiêu chí Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với việc tổ chức tập luyện thể dục thể thao, để các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn huyện Tân Hồng được diễn ra liên tục, thông suốt, đảm bảo an toàn cho người tham gia và cơ sở kinh doanh, góp phần cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện Tân Hồng đạt hiệu quả.

Lâm Tân Thường