.::Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Tháp::.
Về đầu trang
Loading...
Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung chi tiết
Cỡ chữ: A- A A+
Cơ cấu tổ chức và danh mục email Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cập nhật: 01/01/2019

Cơ cấu tổ chức và danh mục email Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchBAN GIÁM ĐỐC SỞ:

1.  Giám đốc:

Nguyễn Ngọc Thương
Điện thoại: 0277 3852382 – 0903 151909
Email:  nnthuong@dongthap.gov.vn

2. Phó Giám đốc:

Ngô Quang Tuyên
Điện thoại: 0277 3853156 – 0913 887607
Email: nqtuyen@dongthap.gov.vn

3. Phó Giám đốc:

Nguyễn Hữu Lý
Điện thoại: 0277 3872383 – 0945 168968
Email: huulythapsen@gmail.com

4. Phó Giám đốc:

Nguyễn Bình Minh
Điện thoại: 0277 3853034 – 0913938285
Email: binhminh.cldt@gmail.com

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0277 3851869

- Fax: 0277 3851887

- Email: vanphongsvhttdl@dongthap.gov.vn 

hoặc svhttdl@dongthap.gov.vn;  svhttdl.dongthap@gmail.com

2. Thanh tra Sở

- Điện thoại: 0277 3852228

- Email: thanhtravhttdl@dongthap.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Điện thoại & Fax: 0277 3854526

- Email: taichinhvhttdl@dongthap.gov.vn

4. Phòng Quản lý Văn hóa

- Điện thoại: 0277 3874778

- Email: nghiepvuvanhoa@dongthap.gov.vn

5. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

- Điện thoại: 0277 3851215

- Email: nghiepvutdtt@dongthap.gov.vn

6. Phòng Quản lý Du lịch

- Điện thoại: 0277 3921049

- Email: nghiepvudulich@dongthap.gov.vn

7. Phòng XDNS Văn hóa & Gia đình

- Điện thoại:0277 3855184

- Email: xaydungdoisong@dongthap.gov.vn

8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

- Điện thoại: 0277 3877047

- Email: phongdsvh.svhttdl@dongthap.gov.vn

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

- Điện thoại: 0277 3857339 hoặc 0277 3875186

- Fax: 0277 3853154

- Email: tthltd.tdtt@dongthap.gov.vn

2. Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 0277 3851342

- Fax: 0277 3874983

- Email: baotang@dongthap.gov.vn

- Website: https://baotangdongthap.vn/

3. Thư viện Đồng Tháp

- Điện thoại: 0277 3871588

- Email: thuvien@dongthap.gov.vn

- Website: http://www.thuviendongthap.com/

4. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh

- Điện thoại: 0277 3851051

- Email:ttvhnt.svhttdl@dongthap.gov.vn

5. Nguyễn Sinh Sắc

- Điện thoại: 0277 3851259

- Fax: 0277 3874745

- Email: ditichnss@dongthap.gov.vn

6. Khu Di tích Xẻo Quít

- Điện thoại & Fax: 0277 3910297

- Email: xeoquyt@dongthap.gov.vn

7. Khu Di tích Gò Tháp

- Điện thoại: 0277 3960071

- Email: banquanlykhuditichgothap@dongthap.gov.vn