.::Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Tháp::.
Về đầu trang
Loading...
Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG THÁP
l

Số 03, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hộp thư điện tử: svhttdl@dongthap.gov.vn hoặc svhttdl.dongthap@gmail.com

Điện thoại: 0277. 3851869 hoặc 3874728, fax: 3851869

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Hộp thư điện tử

I

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Nguyễn Ngọc Thương

Giám đốc

3 852 382

0903 151 909

nnthuong@dongthap.gov.vn

2

Ngô Quang Tuyên

Phó Giám đốc

3 853 156

0913 887 607

nqtuyen@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Lý

Phó Giám đốc

3 872 383

0945 168 968

nhly.bqlkdtgt@dongthap.gov.vn
huulythapsen@gmail.com

4

Nguyễn Bình Minh

Phó Giám đốc

3 853 034

0913 938 285

nbminh@dongthap.gov.vn
binhminh.cldt@gmail.com

I

VĂN PHÒNG

5

Trương Quốc Thái

Chánh Văn phòng

3 852 383

0916 939 375

tqthai.svhttdl@dongthap.gov.vn

6

Lê Thị Mộng Nghi

Phó Chánh Văn phòng

3 851 869

0939 322 389

ltmnghi.svhttdl@dongthap.gov.vn

7

Đỗ Thụy Anh Châu

Phó Chánh Văn phòng

3 851 869

0842 100 487

dtachau.svhttdl@dongthap.gov.vn

8

Đặng Nhật Quang

Phó Chánh Văn phòng

3 851 869

0902 836 384

dnquang@dongthap.gov.vn

9

Lê Thị Thủy Tiên

Chuyên viên

3 851 869

0834 560 539

ltttien.svhttdl@dongthap.gov.vn

10

Nguyễn Kim Dung

Chuyên viên

3 874 728

0932 990 025

nkdung.svhttdl@dongthap.gov.vn

11

Nguyễn Hồng Đượm

Chuyên viên

3 874 728

0907 776 819

nhduom.svhttdl@dongthap.gov.vn

12

Bùi Thị Ngọc Duyên

Chuyên viên

3 851 869

0388 693 039

nvtoan.svhttdl@dongthap.gov.vn

13

Nguyễn Văn Toàn

Chuyên viên

3 851 869

0347 731 860

btnduyen.svhttdl@dongthap.gov.vn

14

Lê Thị Vẹn

Chuyên viên

3 851 869

0917 912 276

ltven.svhttdl@dongthap.gov.vn

15

Nguyễn Văn Hậu

Lái xe

3 851 869

0918 533 115

16

Kiều Hoàng Vũ

Lái xe

3 851 869

0939 155 299

17

Lạc Giáo Cường

Lái xe

3 851 869

0918 341 236

18

Trần Thị Mai Hương

NV phục vụ

3 851 869

0827 917 978

19

Lê Thị Cẩm Vân

NV phục vụ

3 851 869

0919 629 110

20

Nguyễn Thanh Hiền

Bảo vệ

3 851 869

0814 028 799

21

Nguyễn Đỗ Hoàng Duy

Bảo vệ

3 851 869

0945 718 765

II

THANH TRA SỞ

22

Lê Quang Biểu

Chánh Thanh tra

3852228

0918393294

lqbieu.hlv@dongthap.gov.vn

23

Võ Minh Phúc

Cán bộ Thanh tra

3852228

0909345649

minhphuc1979@dongthap.gov.vn

24

Lê Hoàng Ái Nam

Cán bộ Thanh tra

3852228

0947220789

lhanam.svhttdl@dongthap.gov.vn

25

Nguyễn Thị Ngọc Phận

Cán bộ Thanh tra

3852228

0395737858

ntnphan.svhttdl@dongthap.gov.vn

III

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

26

Nguyễn Mai Thảo

Trưởng phòng

3854526

0916777239

nmthao.svhttdl@dongthap.gov.vn

27

Huỳnh Thị Loan Anh

Phó trưởng phòng

3855037

0982080972

htlanh.svhttdl@dongthap.gov.vn

28

Trần Phú Thịnh

Phó trưởng phòng

3855037

0909878435

tpthinh@dongthap.gov.vn

29

Huỳnh Cẩm Toàn

Chuyên viên CĐ

3855037

0939997872

hctoan.svhttdl@dongthap.gov.vn

30

Nguyễn Minh Luân

Chuyên viên

3855037

0913949349

nmluan.svh@dongthap.gov.vn

31

Ngô Thị Thu Xuân

Chuyên viên

3855037

0994367669

nttxuan.bqlkdtgt@dongthap.gov.vn

IV

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

32

Lê Thị Kim Ngọc

Phó trưởng phòng

3874778

0986745105

ltkimngoc@dongthap.gov.vn

33

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Chuyên viên

3874778

0362633383

ntdthuy.svhttdl@dongthap.gov.vn

34

Hà Kim Vị

Chuyên viên

3874778

0948995764

hkvi.svhttdl@dongthap.gov.vn

35

Nguyễn Thị Kim Hồng

Chuyên viên

3874778

0356239530

ntkimhong.svhttdl@dongthap.gov.vn

36

Tiêu Hiền Trang

Chuyên viên

3874778

0349578367

tieuhientrang.svhttdl@dongthap.gov.vn

V

PHÒNG QUẢN LÝ THỂ THAO

37

Lê Ngọc Chức

Phó trưởng phòng

3851215

0913740565

lnchuc@dongthap.gov.vn

38

Lê Như Tha

Phó trưởng phòng

3851215

0916657892

lenhutha@dongthap.gov.vn

39

Lương Hoàng Minh

Phó trưởng phòng

3851215

0913145363

 

40

Nguyễn Ngọc Lê

Chuyên viên

3851215

0919155958

nngocle@dongthap.gov.vn

41

Đỗ Tất Phát

Chuyên viên

3851215

0903777393

dtphat@dongthap.gov.vn

42

Trần Hoàng Thúc

Chuyên viên

3851215

0903091718

ththuc.svhttdl@dongthap.gov.vn

VI

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

43

Võ Thị Tuyết Ngoa

Trưởng phòng

3921049

0985379713

vttngoa@dongthap.gov.vn

44

Trần Chí Cường

Phó trưởng phòng

3921049

0918776672

tccuong.svhttdl@dongthap.gov.vn

45

Trần Lương Khánh Vân

Chuyên viên

3921049

0909499334

tlkvan@dongthap.gov.vn

46

Nguyễn Hoàng Thiện

Chuyên viên

3921049

0919871412

nhthien.svhttdl@dongthap.gov.vn

47

Lâm Tân Thường

Chuyên viên

3921049

0966799259

ltthuong.svh@dongthap.gov.vn

VII

PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

48

Nguyễn Duy Trung

Trưởng phòng

3855184

0918553335

ndtrung.svhttdl@dongthap.gov.vn

49

Nguyễn Hữu Khanh

Phó trưởng phòng

3855184

0985110049

nhkhanh.svhttdl@dongthap.gov.vn

50

Lê Thị Tài Linh

Chuyên viên

3855184

0366756824

lttlinh.svhttdl@dongthap.gov.vn

51

Nguyễn Thị Yến Vân

Chuyên viên

3855184

0908708606

ntyenvan.svhttdl@dongthap.gov.vn

VIII

PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA

52

Lê Thanh Trung

Phó trưởng phòng

3877047

0915303459

lttrung.svhttdl@dongthap.gov.vn

53

Lê Hiền Hòa

Phó trưởng phòng

3877047

0993348400

lhhoa.svhttdl@dongthap.gov.vn

54

Đặng Văn Hùng

Chuyên viên

3877047

0903040899

dvhung.svh@dongthap.gov.vn