Xuất bản thông tin

null Triển khai hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Triển khai hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Đây là năm thứ tư tỉnh Đồng Tháp triển khai Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ và là năm thứ 19 triển khai Ngày Gia đình Việt Nam.

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020. 

Ảnh minh họa.

Ngày Gia đình Việt Nam năm nay tiếp tục lồng ghép thực hiện trong Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2020 với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.       

Các thông điệp tuyên truyền như: Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập, phát triển toàn diện của trẻ em; Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững….

Thời gian tuyên truyền: Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ từ ngày 15/5 đến hết ngày 30/6. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6.   

Bên cạnh những hình thức tuyên truyền phổ biến như: Cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Năm 2020 cũng là năm định kỳ các địa phương tổ chức Họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu cấp huyện (02 năm/ lần) và cấp xã (hàng năm).

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp luôn được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của gia đình và toàn xã hội để cùng chung tay PCBLGĐ và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Tài Linh