Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có thêm 4 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp có thêm 4 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Ngày 02/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành các quyết định xếp hạng 04 di tích lịch sử - văn hóa cấp Tỉnh gồm: Khu du lịch văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện lấp Vò), đình Bình thạnh Trung (xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò), đình An Long (xã An Hòa, huyện Tam Nông), đình Tịnh Thới (xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh).

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng đất đai ở di tích lịch sử - văn hóa phải có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; nghiêm cấm mọi hoạt động có ảnh hưởng xấu đến di tích đã được xếp hạng.

Với 4 di tích vừa xếp hạng, tỉnh  Đồng Tháp hiện có 91 di tích lịch sử - văn hóa (trong đó có 01 di tích Quốc gia đặc biệt, 16 di tích Quốc gia và 74 di tích cấp Tỉnh) và 04 di sản văn hóa phi vật thể (01 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và 03 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia).

Khu du lịch văn hóa Phương Nam

                                                                              Tin: Nhứt Lil; Ảnh: Nhứt Lil, Văn Linh