Xuất bản thông tin

null Lùi thời gian khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022

Chi tiết bài viết Thể dục thể thao

Lùi thời gian khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022

Chiều ngày 12/5, UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản chấp thuận chủ trương thay đổi thời gian tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022.

Nhà thi đấu đa năng - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa​

Theo đó, thời gian khai mạc Đại hội sẽ lùi lại vào ngày 19/8/2022 thay vì ngày 18/5/2022 như dự kiến. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin đến các đơn vị có liên quan và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai mạc TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022 đúng thời gian nêu trên.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh xin ý về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022. Mục đích của việc dời ngày khai mạc nhằm giúp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị thi công có thêm thời gian nâng cấp, sửa chữa Nhà thi đấu đa năng - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Qua đó, đảm bảo điều kiện tốt nhất để tổ chức lễ khai mạc và thi đấu, góp phần cho thành công của Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022.

Theo P.L (baodongthap.vn)