Xuất bản thông tin

null Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tham dự Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ tại Nghệ An

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tham dự Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ tại Nghệ An

Từ ngày 10/8 đến 12/8/2022, tại tỉnh Nghệ An, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu di tích Kim Liên tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thương - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp và đoàn lãnh đạo, viên chức nghiệp vụ Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc cùng dự.

Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là bước triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1913/BVHTTDL-DSVH ngày 02/6/2022 về định hướng nội dung hoạt động trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Thông qua các bài giảng về: Định hướng về công tác số hoá tại các bảo tàng trong nước và trên thế giới; Phương pháp đổi mới, sáng tạo nội dung và hình thức trưng bày chuyên đề; Chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông của Bảo tàng Hồ Chí Minh; Các chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai chuyển đổi số các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị đã thực hiện chuyển đổi số (KDT Kim Liên; Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh) và đi thực tế các điểm di tích lịch sử văn hoá ở tỉnh Nghệ An.

Qua hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ lần này, các đơn vị trong hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có cái nhìn toàn diện hơn về chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hoá và từ đó sẽ triển khai thực hiện nghiệp vụ có hiệu quả hơn tại địa phương, đơn vị.

Một số hình ảnh:

Chủ trì hội nghị phát biểu

Giám đốc Sở VHTT&DL Đồng Tháp tham dự Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (Một hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị)

Mai Thảo