Xuất bản thông tin

null Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đội K91 đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Prayveng (Campuchia)

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đội K91 đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Prayveng (Campuchia)

Ngày 11/11/2022, bà Huỳnh Thị Hoài Thu – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đội K91 đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Prayveng (Campuchia). Cùng đi với Đoàn có lãnh đạo của Sở và đại diện lãnh đạo Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp và đoàn công tác đã mời lãnh đạo và đoàn thể thao tỉnh Prayveng (Campuchia) sang Đồng Tháp (Việt Nam) tham gia giao lưu thể thao giữa hai tỉnh sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay. Đồng thời, Đoàn thăm, tặng quà động viên cho cán bộ, chiến sĩ đội K91 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực, chủ động hoàn thành nhiệm vụ.

 

Tin: Cẩm Giang