Xuất bản thông tin

null Điểm du lịch Vườn sinh thái Nam Hương đạt tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch

Chi tiết bài viết Du lịch

Điểm du lịch Vườn sinh thái Nam Hương đạt tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch

Tiếp nhận Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch của ông Trương Văn Mai, chủ Điểm du lịch Vườn sinh thái Nam Hương tọa lạc tại số 19, đường Lê Lợi, khóm 2, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tân Hồng đến khảo sát, thẩm định để cấp biển hiệu theo quy định.

Quả thẩm định, Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của Điểm du lịch Vườn sinh thái Nam Hương đạt các tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Ngày 17 tháng 02 năm 2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 77//QĐ-SVHTTDL về việc công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Đây là cơ sở pháp lý để Điểm du lịch Vườn sinh thái Nam Hương được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh./.

Một số hình ảnh tại Vườn sinh thái Nam Hương:

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Vườn sinh thái Nam Hương

Một góc của Điểm du lịch Vườn sinh thái Nam Hương

Vú sữa Mica một trong những loại trái cây đặc sản tại Vườn sinh thái Nam Hương

Khu bán hàng đặc sản, quà tặng tại Vườn sinh thái nam Hương

Lê Nhứt Lil