Xuất bản thông tin

null Lễ khánh thành Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Lễ khánh thành Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Và cũng là một hoạt đông trong chuỗi các sự kiện tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022; Ngày 19/5/2022, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc với chuyên đề trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam”.

Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh - là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, ghi nhớ những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước; Công trình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự kính trọng vô bờ bến và tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp dành cho Bác Hồ kính yêu.

Công trình Nhà trưng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu tham quan, học tập, tìm hiểu, nghiên cứu về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Và quan trọng nhất là sự cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam - Góp phần tích cực vào công tác tuyên tuyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Một số hình ảnh:

 

Mai Thảo